MyForest

MyForest Timeline HB är ett ungt och litet företag med stora visioner. Företaget har sina rötter i Örebro sen hösten 2009. Vi tror att alla vill vara miljövänliga, men många känner många att de inte har tid. Myforest ska inte vara ett alternativ istället för att sopsortera eller åka mindre bil. Utan starten på en mer miljövänlig verksamhet eller vardag.

Vision
MyForest största fokus ligger i att hjälpa såväl privatpersoner som företag att på ett snabbt och enkelt sätt värna om miljön. Vi hoppas kunna erbjuda kunder möjligheten att vara miljövänlig på olika sätt då vi hoppas kunna bredda vårt sortiment av produkter och tjänster.

Tillslut handlar det om att göra miljön en tjänst. Vi kan inte bryta trenden med alla miljöfarliga utsläpp, eller tving folk att sluta åka bil. Vi vill ge omvärlden ett nytt och hållbart sätt att tänka, där vårt klimat finns med som en avgörande faktor i varje beslut. Så att utsläppen minskas från företag och privatpersoner.

Miljöpolicy
Inom MyForest ligger miljön i fokus och det bidrar till att när beslut ska fattas blir miljön den avgörande faktorn. Vi har minsta möjliga miljöpåverkan inom vårt företag för att ge ett got exempel och spegla vår vision om att minska miljöutsläppen. Alla produkter och tjänster som MyForest erbjuder är miljövänlighet, och det skall aldrig ändras.

Visste du att...

En bärbar dator som används normal arbetstid, drar under ett år utan energisparläge 544 kWh el. Det motsvarar utsläppet från en bil som kör 81 mil.


MyForest Timeline HB
info@myforest.se

© 2010, MyForest Timeline HB
Alla rättigheter reserverade.